Nyheder

Basiskursus i vulvalidelser d. 6. november 2024 i Kolding

Vi er glade for at meddele, at vi nu åbner op for tilmeldinger til vores tværfaglige kursus for sygeplejersker, SOSU-assistenter og fysioterapeuter med særlig interesse i vulvalidelser i DSVL.
Du kan læse mere om tilmelding her.

Kurset vil omfatte en gennemgang af den normale anatomi i relation til vulvalidelser og smertetilstande samt gennemgang af de hyppigste vulvalidelser (Lichen sclerosus/planus, dysplasi i vulva, vulvodyni, hypertrofi af labie). Derudover vil der være fokus på fysioterapeutiske tiltag ved smertepatienter samt seksualitet og vulvalidelser.

Vi prioriterer også mulighed for erfaringsudveksling på tværs af vores professioner og erfaringer.


Årsmødet marts 2024

Tak for en skøn dag til alle der deltog i starten af marts til vores årlige møde i DSVL!
Dagen bestod af et spændende oplæg af Lene Vase om kroniske smerter, placebo og nocebo samt et indsigtsfuldt oplæg af Anne Helene Døssing om senfølger efter seksuelle overgreb og fokuspunkter, som vi sundhedsprofessionelle kan inddrage i patientkontakten.

Endvidere holdt Mette Meinert informative oplæg om Venøse Varicer og Pelvic congestion syndrome samt Christina Damsted et oplysende oplæg om Deskvamativ inflammatorisk vaginitis (DIV).

Det er vores intention fremadrettet at have mere specifikke oplæg med om diagnoser, hvis hyppighed er sjældne, så vores vidensdeling og indsigt kan medbringe større fagligt kendskab og bidrage til nyttig viden.

I forbindelse med årsmødet afholdte vi vores generalforsamling. Vi sagde en stor tak til Gitte Vittrup og Anna Kathrine Olesen for deres bestyrelsesarbejde og bød velkommen til Hanna Reinerstedt og Birthe Christensen.

Vi er allerede påbegyndt næste års planlægning af årsmøde og modtager gerne forslag til oplæg eller oplægsholdere.


Årligt kontingent 2024
Indbetal 300 kr. til Reg: 6771 Konto: 0006367026. Betal hurtigst muligt 😉

Legater

Der er hvert år mulighed for at søge legater til hhv ISSVD og ECSVD. Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm: Klik her

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Ideer til læsestof mm:

Som medlem af DSVL er du velkommen til at sende mail til bestyrelsen med forslag til artikler og bøger mm, som du finder relevante for andre medlemmer!

Gå til Læsestof