Nyheder

NB Det årlige online møde med cases er rykket til 24/1 ’24. Afholdes som tidligere planlagt fra 15-17. 
Tilmelding senest d 17/1 ’24 til pia.kirstine.berthelsen@rsyd.dk.  Link til mødet tilsendes deltagerne få dage efter tilmeldingsfristen. Cases, som ønskes taget med på mødet sendes senest d 17/1 24 til både pmej@regsj.dk (Pernille) og til pia.kirstine.berthelsen@rsyd.dk (Pia)   Husk alle relevante kliniske oplysninger (inkl evt paraklinik; Gerne med fotos).

 

“Basalt kursus i DSVL regi for sygeplejersker og SOSU med særlig interesse i vulvalidelser” er afholdt: En vellykket, lang og mættet dag med fuldt deltagerantal (16). Blev holdt som planlagt d 25/10 2023 Kl 9-17  på Kolding Sygehus. 

Et dejligt hold af entusiastiske sygeplejersker fordelt på hhv sygehusambulatorier og gynækologiske speciallægepraksis fra forskellige dele af landet. Der var deltagere med ganske lidt erfaring – og deltagere med mange års erfaring. Fælles for dem – og for sidste holds deltagere (2022)  – var, at ingen af dem nogensinde have fået officiel undervisning i vulvalidelser, men havde tilegnet sig viden via den/de læger, de havde arbejdet sammen med.

En spændende dag med stort fagligt udbytte og udveksling af erfaring, lød tilbagemeldingen.

Vi satser på er nyt kursus i efteråret 2024, og ved endnu ikke, om det bliver et Basalt kursus mere – eller et Modul 2 (for videregående)

 

Legater:

Der er hvert år mulighed for at søge legater til hhv ISSVD og ECSVD.       Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm: Klik her

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Ideer til læsestof mm:

Som medlem af DSVL er du velkommen til at sende mail til bestyrelsen med forslag til artikler og bøger mm, som du finder relevante for andre medlemmer!

Gå til Læsestof