Nyheder

Kursus i DSVL regi for sygeplejersker og SOSU med særlig interesse i vulvalidelser.

Der bliver tale om basalt kursus, og først senere arrangeres opfølgende kursus, som er forespurgt fra flere af kursets deltagere sidste år.

Tid og sted: d. 25/10 2023, Kolding sygehus

D. 13/9: Kurset er allerede overtegnet! Lukket for tilmeldinger !

Ønsker du at komme på venteliste, mhp evt kommende afbud – eller venteliste mhp næste gang kurset udbydes – så skriv til dsvl@dsvl.dk og oplys navn, telefonnummer og email-adresse, samt fortæl, om du vil på afbudsliste, venteliste til kommende kursus eller evt begge dele.  Skønt, der er så stor tilslutning.

PROGRAM OG TILMELDING: Se nedenfor.

Sidste år deltog sygeplejersker fra hele landet – både fra ambulatorier og fra speciallægepraksis.

Vi glæder os meget til et nyt hold!

Program: Basiskursus for sygeplejersker og SOSU 2023

 

Medlems-kontingent

Kære medlemmer

Skulle der være nogen, der ikke har nået at indbetale kontingent for 2023, så skynd Jer:
Overfør 300 kr til: Reg: 6771 kontonr: 0006367026 NU! Husk at anføre navnet på indbetaler.

Med venlig hilsen
DSVL´s bestyrelse

 

Legater:

Der er hvert år mulighed for at søge legater til hhv ISSVD og ECSVD.

Frist for næste legatansøgning er sommeren 2024

Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm: Klik her

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Ideer til læsestof mm:

Som medlem af DSVL er du velkommen til at sende mail til bestyrelsen med forslag til artikler og bøger mm, som du finder relevante for andre medlemmer!

Gå til Læsestof