Nyheder

Så er medlemsmøde i Skejby fredag d 3. marts 2023 vel afholdt!

Tak for en udbytterig dag med mange deltagere – og et spændende program (som trods flere afbud pga sygdom, blev fyldt godt op).

Tak til de mange deltagere, der var med til at præge dagen!

Næste medlemsmøde bliver 1. marts 2024. Bestyrelsen arbejder løbende med programmet allerede nu. Har du særlige ønsker/ ideer: Skriv til: dsvl@dsvl.dk

Ved generalforsamlingen måtte vi sige farvel til vores formand igennem flere år, Sidsel Ipsen. Samtidig trådte 3 nye ind – og bestyrelsen har nu konstitueret sig – se opslag på facebook: DSVL

Medlems-kontingent

Kære medlemmer

Skulle der være nogen, der ikke har nået at indbetale kontingent for 2023, så skynd Jer:
Overfør 300 kr til: Reg: 6771 kontonr: 0006367026 NU! Husk at anføre navnet på indbetaler.

Med venlig hilsen
DSVL´s bestyrelse

 

Legater:

Fristen for ansøgning til legater til ECSVD for 2023 er nu udløbet.

Det er nu tid til at søge legat til ISSVD 2023. Fristen er 15/5. Svar: 15/6

Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm: Klik her

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Ideer til læsestof mm:

Som medlem af DSVL er du velkommen til at sende mail til bestyrelsen med forslag til artikler og bøger mm, som du finder relevante for andre medlemmer!

Gå til Læsestof