Nyheder

Årsmøde fredag d. 1. marts 2024 – Find program her!
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Kl 09.00-16.30.
Tilmelding: Send mail til dsvl@dsvl.dk med navn og overfør samtidigt tilmeldingsgebyr til Reg: 6771 Konto: 0006367026
Pris: 550 kr. for medlemmer og 1100 kr. for ikke medlemmer.
Husk navn på overførslen. Tilmelding er endelig, når overførslen er registreret!
Obs. på tilmelding inden d. 12. februar 2024. OBS UDSKUDT TILMELDINGSFRIST TIL 19/2 24! 
Vi ser frem til en inspirerende dag og et spændende program!

Årligt kontingent 2024
Indbetal 300 kr. til Reg: 6771 Konto: 0006367026. Betal hurtigst muligt 😉

Det årlige kursus i DSVL – 2023
Det årlige kursus i DSVL regi for sygeplejersker og SOSU med særlig interesse i vulvalidelser blev afholdt d. 25/10 2023 i Kolding.
En vellykket, lang og mættet dag med fuldt deltagerantal (16). Et skønt hold af entusiastiske sygeplejersker fordelt på hhv sygehusambulatorier og gynækologiske speciallægepraksis fra forskellige dele af landet. Der var deltagere med ganske lidt erfaring – og deltagere med mange års erfaring. Fælles for dem – og for sidste holds deltagere (2022) – var, at ingen af dem nogensinde have fået officiel undervisning i vulvalidelser, men havde tilegnet sig viden via den/de læger, de havde arbejdet sammen med. – “En spændende dag med stort fagligt udbytte og udveksling af erfaring”, lød tilbagemeldingen.

Vi satser på er nyt kursus i efteråret 2024, og ved endnu ikke, om det bliver et Basalt kursus mere – eller et Modul 2 (for videregående).


Legater
Der er hvert år mulighed for at søge legater til hhv ISSVD og ECSVD. Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm: Klik her

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Ideer til læsestof mm:

Som medlem af DSVL er du velkommen til at sende mail til bestyrelsen med forslag til artikler og bøger mm, som du finder relevante for andre medlemmer!

Gå til Læsestof