Nyheder

Næste medlemsmøde: Skejby fredag d 3. marts 2023 

Heldagsmøde med faglige indlæg og generalforsamling samt cases. 

Reserver dagen. Vi arbejder på et spændende program med særligt fokus på genitale dermatologiske lidelser – diagnoser og behandlingsmuligheder. Også psykologisk vinkel omkring at leve med en kronisk lidelse.

Endeligt program, pris mm. følger snarest.

De Bedste Hilsner Bestyrelsen

 

Medlems-kontingent

Kære medlemmer Hvis nogen af  Jer ikke har fået indbetalt kontingent for 2022:
Overfør 300 kr til: Reg: 6771 kontonr: 0006367026 inden d. 1/3.

Med venlig hilsen
DSVL´s bestyrelse

Legater:

Næste gang der kan søges legat, bliver i Januar 2023.

Opslag følger, når der åbnes for ansøgninger.

Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm her…

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Kalender

Upcoming Events

  1. Halvdags webmøde med cases

    30. januar 2023 kl. 14:00 - 16:00
  2. Medlemsmøde 2023

    3. marts 2023 kl. 8:00 - 17:00

Læsestof

Her kan du finde links og forslag til litteratur, hjemmesider, pjecer, DVD´er o.l. som DSVL anbefaler.

Siden er for patienter såvel som behandlere og er delt op i henhold til dette.

Gå til Læsestof