Nyheder

Næste medlemsmøde: Skejby fredag d 3. marts 2023 

Heldagsmøde med faglige indlæg og generalforsamling samt cases. 

Programmet er klar:

Klik her

De sidste 3-4 år er det gået stærkt med tilmeldingerne og der har været “fuldt hus”. Så skynd dig med tilmeldingen!

De Bedste Hilsner Bestyrelsen

 

Medlems-kontingent

Kære medlemmer

Så er det tid til at indbetale kontingent for 2023:
Overfør 300 kr til: Reg: 6771 kontonr: 0006367026 inden d. 1/3. Husk at anføre navnet på indbetaler.

Med venlig hilsen
DSVL´s bestyrelse

Legater:

Så er det tid til at søge legater til ECSVD 15-17 juni 2023 i Helsinki!

Ansøgningsfrist: 15. marts 2023.

Du kan læse mere om regler for ansøgning, beløb mm her…

Om DSVL

DSVL er en tværfaglig forening for sundhedsprofessionelle som har til formål at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulva præcancroser.

Som medlem af DSVL inviteres man til et årligt heldagsmøde med faglige oplæg og mulighed for kollegial sparring. Desuden holdes der netbaseret gennemgang af indsendte cases 2 gange om året, hvor tilmeldte medlemmer kan drøfte forslag til yderligere udredning og behandling af udfordrende kliniske  forløb. Der vil hvert år være mulighed for at søge 2 legater til hhv. ISSVD og ECSVD kongresser.

Vi kan i DSVL ikke tilbyde at besvare henvendelser fra patienter.

Læsestof

Her kan du finde links og forslag til litteratur, hjemmesider, pjecer, DVD´er o.l. som DSVL anbefaler.

Siden er for patienter såvel som behandlere og er delt op i henhold til dette.

Gå til Læsestof