Fysioterapeuter

DUGOF

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk
Fysioterapi (DUGOF) repræsenterer de fysioterapeuter i Danmark som arbejder indenfor specialet.

Find mere information om DUGOF her: dugof