Legater

Til  ISSVD kongressen kan der ansøges om 2 legater a 5000,- kr

Til ECSVD kongressen kan der ansøges om 2 legater a 3000,- kr

Legatet slås op 6 måneder før kongresstart, således typisk januar/ februar måned – med ansøgningsfrist 2 mdr efter, det er opslået (typisk marts-maj)

Svar opslås under nyheder på DSVL’s hjemmeside. Modtager man legatet får man desuden svar direkte pr mail.   

Krav til ansøger: Medlem af DSVL. Ansøger skal have planlagt at præsentere et antaget abstract som poster- eller mundtlig præsentation på kongressen. DSVL forventer et mundtligt referat på efterfølgende medlemsmøde.

Ansøgere som indsender abstract prioriteres til kongressen, dvs aktiv deltagelse foretrækkes.

Hvis bestyrelsen ikke modtager ansøgninger kan bestyrelsen vælge at reservere beløbet til næste kongres og så tilbyde flere legater. 

I januar hvert år orienterer bestyrelsen sig om hvilke og hvornår kongresserne finder sted og sætter et opslag på hjemmesiden

ECSVD kongressen finder som regel sted  om sommeren. ISSVD finder sted  sensommer / efterår.  (Tidligere lå kongresserne fordelt på  hhv lige og ulige år. Efter corona har det rykket sig, og begge ligger indtil videre i samme år. Vi får se, om det ændrer sig igen)

Ansøgning skal sendes til: dsvl@dsvl.dk