Legater

I lige år kan der søges legater på 2 x 5000,- kr til  ISSVD kongressen

I ulige år kan der søges legater på 2 x 3000,- kr til ECSVD kongressen

Legatet slås op 6 måneder før kongresstart, således typisk januar/ februar måned – med 2 måneders ansøgningsfrist i året for kongressen. Svar opslås under nyheder på DSVL’s hjemmeside. Modtager man legatet får man desuden svar direkte pr mail.   

Krav til ansøger: Medlem af DSVL. Ansøger skal præsentere et antaget abstract som poster- eller mundtlig præsentation. DSVL forventer en mundtlig tilbagemelding til DSVL – efterårsmøde i indeværende år.

Ansøgere som indsender abstract prioriteres til kongressen, dvs aktiv deltagelse foretrækkes.

Hvis bestyrelsen ikke modtager ansøgninger kan bestyrelsen vælge at reservere beløbet til næste kongres og så tilbyde flere legater. 

I januar hvert år orienterer bestyrelsen sig om hvilke og hvornår kongresserne finder sted og sætter et opslag på hjemmesiden

ECSVD kongressen finder sted  om sommeren

ISSVD finder sted  sommer / efterår 

Ansøgning skal sendes til: dsvl@dsvl.dk